پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

کازرون به روایت نجم‌الدوله
کازرون به روایت نجم‌الدوله
عبدالغفارخان نجم‌الملك (نجم‌الدوله) متولد  ١٢۵۵  و به روايتى  ١٢۵٩ ق در اصفهان، در رابطه با سفرهای خود، دو سفرنامه نگاشته است. اين دو سفرنامه كاملا متفاوتند: يكى شرح نخستين مسافرت نجم‌الدوله به خوزستان در سال  ١٢٩٩ ق است و دومی به شرح دومين سفر وی به خوزستان در هفت سال بعد ( ١٣٠۶ ق) اختصاص دارد.