پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

آقای کدیور! ملاک قانون است يا رأي و نظر شخص شما؟
متن زیر پاسخ مسعود رضایی است به نامه چند وقت پیش محسن کدیور به رییس مجلس خبرگان که در آن مجموعه‎ای از ادعا‎ها و شبهه‎افکنی‌‎ها درباره رهبری جمهوری اسلامی در دو دهه اخیر وارد شده بود.
معنای ضدولایت فقیه چیست؟
منبع: سایت پایگاه حفظ و نشر آثار مقام معظم رهبری