پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نخستین فصلنامه‌ی تخصصی کازرون در سطح کشور منتشر می‌شود
با صدور مجوز توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد:
نخستین فصلنامه‌ی تخصصی کازرون در سطح کشور منتشر می‌شود
فصلنامه‌ی "جامعه‌نگاری"، با رویکردی جامعه‌شناسانه به بررسی مسایل اجتماعی حوزه‌های محلی با محوریت شهرستان کازرون و دیگر حوزه‌های اجتماعی مشابه در سطح کشور منتشر خواهد شد