پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نخستین شماره فصلنامه‌ی جامعه‌نگاری منتشر شد
نشریات:
نخستین شماره فصلنامه‌ی جامعه‌نگاری منتشر شد
نخستین شماره فصلنامه‌ی جامعه‌نگاری از سه‌شنبه، ۲۱ اسفندماه، بر روی دکه‌های مطبوعاتی کشور عرضه شد.
نخستین فصلنامه‌ی تخصصی کازرون در سطح کشور منتشر می‌شود
با صدور مجوز توسط معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد:
نخستین فصلنامه‌ی تخصصی کازرون در سطح کشور منتشر می‌شود
فصلنامه‌ی "جامعه‌نگاری"، با رویکردی جامعه‌شناسانه به بررسی مسایل اجتماعی حوزه‌های محلی با محوریت شهرستان کازرون و دیگر حوزه‌های اجتماعی مشابه در سطح کشور منتشر خواهد شد