پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

کره اسب اسبدار کازرونی مقام سوم زیبایی کشور را بدست آورد
کره اسب اسبدار کازرونی مقام سوم زیبایی کشور را بدست آورد
در مسابقات زیبایی اسب که تحت عنوان جشنواره ی زیبایی تمدن پارسه در سپیدان فارس برگزار شده بود.کره اسب بی تاب به مالکیت اسماعیل آبسالان از کازرون مقام سوم را در رده ی اسب های یک تا دو سال از آن خود کرد.
برگزاری کارگاه فوریت های پزشکی اسب در کازرون
برگزاری کارگاه فوریت های پزشکی اسب در کازرون
به گزارش دریافتی کازرون نما، عصر روز پنجشنبه هفتم آذر ماه کارگاهی با عنوان« فوریت های پزشکی اسب »در کازرون برگزار شد.این کارگاه که به همت هیئت سوارکاری کازرون در سالن کنفرانس شهرداری کازرون دایر گردید چهار ساعت ادامه داشت و مورد استقبال دانشجویان و اسبداران قرار گرفت.