پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

كاغذ اخبار ميرزا صالح 176 ساله شد
كاغذ اخبار ميرزا صالح 176 ساله شد
بهار سال ۱۲۱۶ هجری شمسی برای فرهنگ ایرانی تحول به همراه داشت و روزنامه‌ای بدون نام در ۱۱ اردیبهشت‌ماه آن سال توسط میرزا صالح شیرازی کازرونی در تهران منتشر شد.
گلايه‌ي يك كازروني از مالیات‌های بی‌حساب و کتاب در عصر قاجار
گلايه‌ي يك كازروني از مالیات‌های بی‌حساب و کتاب در عصر قاجار
در مورد یکی از دهات کازرون می نویسد: «از یکی از اهالی ده پرسیدم سالیانه چقدر مالیات می‌پردازد؟ جواب داد: سالیانه؟ ما هر ماه و گاهی ماهی دو بارمالیات و سیورسات میدهیم. هر چه داریم شامل مالیات است و اگر هم هیچ نداشته باشیم زن و بچه‌هایمان شامل می‌شوند.