پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

«تعلیقه آقا سیدعلی کازرونی بر الاسفار الاربعه صدر المتألهین» به بازار آمد
«تعلیقه آقا سیدعلی کازرونی بر الاسفار الاربعه صدر المتألهین» به بازار آمد
کتاب «تعلیقه آقا سید علی کازرونی بر الاسفار الاربعه صدر المتألهین» به کوشش منوچهر صدوقی سها و با تقریظ آیت‌الله سید رضی شیرازی از سوی انتشارات مولی منتشر شد.
كاغذ اخبار ميرزا صالح 176 ساله شد
كاغذ اخبار ميرزا صالح 176 ساله شد
بهار سال ۱۲۱۶ هجری شمسی برای فرهنگ ایرانی تحول به همراه داشت و روزنامه‌ای بدون نام در ۱۱ اردیبهشت‌ماه آن سال توسط میرزا صالح شیرازی کازرونی در تهران منتشر شد.
گلايه‌ي يك كازروني از مالیات‌های بی‌حساب و کتاب در عصر قاجار
گلايه‌ي يك كازروني از مالیات‌های بی‌حساب و کتاب در عصر قاجار
در مورد یکی از دهات کازرون می نویسد: «از یکی از اهالی ده پرسیدم سالیانه چقدر مالیات می‌پردازد؟ جواب داد: سالیانه؟ ما هر ماه و گاهی ماهی دو بارمالیات و سیورسات میدهیم. هر چه داریم شامل مالیات است و اگر هم هیچ نداشته باشیم زن و بچه‌هایمان شامل می‌شوند.
صفحه  از ۲