پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

فضل الله اردشیری
نام پدر: دادالله
تحصيلات: ...
شغل(ها): ------
تاريخ تولد: 1-1-1346 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت: 11-8-1361 شمسی
محل شهادت:
كيفيت شهادت: ...
محل دفن:
توضيحات:
محل تولد: روستای خرمزار
محل شهادت: عین خوش
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]