پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

سهيل اديبي
نام پدر: مظفر
تحصيلات: ...
شغل(ها): -----
تاريخ تولد: 1-1-1345 شمسی
محل تولد:
تاريخ شهادت: 9-5-1361 شمسی
محل شهادت:
كيفيت شهادت: ...
محل دفن:
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]