پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

ابراهیم آبشیرینی
نام پدر: حاجي
تحصيلات: ...
شغل(ها): کارمند شهربانی
تاريخ تولد: 2-1-1300 شمسی
محل تولد: برازجان - دهقاید
تاريخ شهادت: 8-9-1360 شمسی
محل شهادت: بستان
كيفيت شهادت: جاویدالاثر
محل دفن: کازرون؛ گلزار شهدای سیدمحمد نوربخش
توضيحات:
متاهل

نام مادر: زینب قنبری
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]