پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

عبدالرحیم فرشته حکمت
نام پدر: محمدباقر
تحصيلات: ...
شغل(ها): طبیب
تاريخ تولد: 1-2-1307 شمسی
محل تولد: کازرون
تاريخ فوت: 6-4-1378 شمسی
محل فوت: شیراز
كيفيت فوت: بيماري
محل دفن: کازرون؛ سيد محمد نوربخش
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]