پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نعمت الله روانستان
نام پدر: محمدعلي - حاج حکیم
تحصيلات: ...
شغل(ها): طبیب
تاريخ تولد: 8-4-1281 شمسی
محل تولد: کازرون
تاريخ فوت: 30-5-1351 شمسی
محل فوت:
كيفيت فوت:
محل دفن:
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]