پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

محمدعلی شیخ الحکما - حاج حکیم
نام پدر: محمدباقر
تحصيلات: ...
شغل(ها): حکیم
تاريخ تولد: 18-2-1198 شمسی
محل تولد:
تاريخ فوت: 22-2-1309 شمسی
محل فوت: کازرون
كيفيت فوت:
محل دفن: کازرون
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]