پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

ملارکن الدین حکیم کازرونی
نام پدر: .
تحصيلات: ...
شغل(ها): حکیم
محل تولد:
تاريخ فوت: 8-2-943 قمری
محل فوت:
كيفيت فوت: قتل به دست شاه تهماسب صفوی
محل دفن:
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]