پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

سیدمهدی - مجدالاطبا طبیب
نام پدر: .
تحصيلات: ...
شغل(ها): طبیب
محل تولد: کازرون
تاريخ فوت: 29-12-1345 قمری
محل فوت:
كيفيت فوت:
محل دفن:
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]