پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

عبدالحسین محمدپور
نام پدر: علی
تحصيلات: ...
شغل(ها): فعال سیاسی اجتماعی
پدر دو شهید طلبه و روحانی
خیر
بزاز
محل تولد: کازرون
تاريخ فوت: 17-4-1393 شمسی
محل فوت: کازرون
كيفيت فوت: بيماري
محل دفن: کازرون؛ سیدمحمد نوربخش
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]