پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

میرزا تقی - فتح الممالک نوری
نام پدر: .
تحصيلات: ...
شغل(ها): حاکم کازرون و دشتستان (1300 ش)
محل تولد:
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]