پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

ابوالقاسم کازرونی
نام پدر: محمدصادق
تحصيلات: ...
شغل(ها): واقف
محل تولد:
توضيحات:
وی در 7 دی قعده 1194 قمری بخشی از اراضی میرمیدان جنوب کازرون را بر سیدالشهدا و اطعام ایام عاشورا وقف کرد.
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]