پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

عبدالله کازرونی
نام پدر: عبدالمجید
تحصيلات: ...
شغل(ها): واقف
محل تولد:
توضيحات:
وی در 15 شوال سال 1267 قمری یک پنجم اراضی باغ لوت را بر سیدرضا بن سیدمیرشاه@میر وقف کرد.
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]