پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

زین العابدین جرهی
نام پدر: فضل الله
تحصيلات: ...
شغل(ها): واقف
محل تولد:
توضيحات:
وی در ماه رمضان 1213 قمری، 12 مزرعه را در دادین علیا و سفلی برای اطعام دهه محرم وقف کرد.
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]