پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

عبدالنبی خرمی
نام پدر: .
تحصيلات: ...
شغل(ها): واقف
محل تولد:
توضيحات:
در تاریخ 15 فروردین 1364 خانه و مغازه ای را برای احداث محل سکونت امام جماعت مسجد گنج آباد کازرون وقف کرده است.
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]