پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

علی فرخی
نام پدر: .
تحصيلات: ...
شغل(ها): مبارز انقلابی
فعال فرهنگی، سیاسی
کتابفروش
پدر دو شهید
محل تولد: کازرون
تاريخ فوت: 9-1-1392 شمسی
محل فوت: کازرون
كيفيت فوت:
محل دفن: کازرون
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]