پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

شمس الدین محمد تاجر کازرونی
نام پدر: حسنعلی
تحصيلات: ...
شغل(ها): از واقفین کازرون
محل تولد:
توضيحات:
در شعبان 1119 قمری اراضی حلوایی، قطبایی، میان راه، باغ بیدک بیدادان و مسجد سفید را وقف کرد
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]