پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

جواهر رضازاده
نام پدر: محمدرضا
تحصيلات: ...
شغل(ها): نیروی انتظامی
محل تولد:
تاريخ فوت: 30-2-1400 شمسی
محل فوت: کازرون
كيفيت فوت: طبيعي
محل دفن:
توضيحات:
نام مادر: فرخنده رضازاده
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]