پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

محسن پزشکیان
نام پدر: آقا بزرگ
تحصيلات: ليسانس
شغل(ها): شاعر
پژوهشگر فرهنگ مردم
هنرمند
معلم
تاريخ تولد: 6-11-1326 شمسی
محل تولد: كازرون
تاريخ فوت: 24-3-1358 شمسی
محل فوت: جاده اصفهان - قم
كيفيت فوت: تصادف
محل دفن: كازرون
توضيحات:
متن:


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]