پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

عبدالرحيم فقاهت
نام پدر: --------
تحصيلات: اجتهاد
شغل(ها): تبليغ دين
اقامه جماعت در مساجد آهنگران و حاج رضا
محل تولد: كازرون
توضيحات:
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]