پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

ابوتراب بحراني
نام پدر: يوسف
تحصيلات: اطلاع دقيقي در دست نيست
شغل(ها): امامت جماعت مسجد اوليا
امامت جماعت مسجد شيخ
محل تولد: كازرون
تاريخ فوت: 0-0-1348 شمسی
محل فوت: كازرون
كيفيت فوت: فعلا اطلاع دقیقی در دست نیست
محل دفن: كازرون - درمانگاه شيخ ابوتراب - جنب مسجد شيخ
توضيحات:
متن:


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد

[بازگشت]