پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام نویسنده: محمد عارف
زندگی نامه:  "مردم شناس هنر، نويسنده، كارگردان، استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه"

 

تحصیلات:

- دكتري تخصصي انسان شناسي هنر(انستيتوي اتنوگرافي و باستانشناسي- ارمنستان)2008

- كارشناسي ارشدهنرهاي نمايشي ادبيات دراماتيك) ايران- 1377

- كارشناسي هنرهاي نمايشي(ادبيات دراماتيك) ايران- 1374

- عضو اصلي هيات رئيسه انجمن انسان شناسي ايران

- استاديار پايه 14 دانشگاه


افتخارات:

دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در سطح اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي استان مركزي- 1392

دريافت جايزهكتاب برتر (كتاب باران و بوران)در سطح اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاه هاي استان مركزي- 1392

دريافت"سپاس نامه هنري" به امضاء معاون هنري وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي ايران با عنوان "سپاس براي عمري تلاش در راستاي هنر متعالي،  فروردين 1392

دريافت تنديس برجسته مقام نخست پژوهشگري برتر هنر و معماري دانشگاه هاي كشور به امضاء وزير علوم ايران،  با حضور معاون اول رييس جمهور در دانشگاه شهيد بهشتي تهران.آذر 1391

دريافت مقام نخست پژوهشگري در تمام رشته هاي هنري در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كشور با كسب تنديس بلورين و افتخارنامه پژوهشگري.آذر 1391

نامزد دريافت جايزه قلم طلايي بين المللي براي فيلمنامه"روز تولد تو" از بين 327 فيلمنامه سينمايي- 1391

دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در سطح اعضا هيات علمي كليه رشته هاي علوم انساني و هنر دانشگاههاي دولتي، پيام نور و آزاد اسلامي استان مركزي- 1391

دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در تمام رشته هاي هنري در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كشور با كسب تنديس بلورين و افتخارنامه پژوهشگري( به عنوان پژوهشگر نمونه هنر و معماري كشور)آذر 1390

دريافت مقام نخست پژوهشگري در تمام رشته هاي هنري در بين اعضاء هيات علمي دانشگاه آزاد اسلامي كشور با كسب تنديس بلورين و افتخارنامه پژوهشگري.آذر1389

دريافتمقام نخست" پژوهشگري برتر" بين اعضا هيات علمي دانشكده علوم انساني، اجتماعي و هنر دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك-آذر 1389

دريافت مقام نخست پژوهشگري برتر در سطح اعضا هيات علمي كليه رشته هاي علوم انساني و هنر دانشگاههاي دولتي، پيام نور و آزاد اسلامي استان مركزي-آذر 1389

دريافت مقام نخست" به عنوان مقاله برتر" در همايش ملي آيينهاي عاشورايي" توام با سخنراني. 1388

دريافت مقام نخست"  پژوهشگر برتر" به عنوان پژوهشگر  برتر هنر و معماري"  در بين كليه اساتيد و اعضاء هيات علمي دانشگاههاي منطقه پنج دانشگاه آزاد اسلامي ايران( دانشگاههاي همدان، لرستان و مركزي) سال  1388

دريافت مقام نخست " به  عنوان پژوهشگر برتر" فرهنگ و هنر"  در سطح پژوهشگران استان مركزي- سال  1383

دريافت جايزه نقدي و تقديرشده ي بخش طنز(برگزيدگان) از هفتمين دوره انتخاب كتاب سال دفاع مقدس ايران براي كتاب " خاك خنده ريز"  1382

دريافت جايزه دوم نمايشنامه نويسي ديني استادان دانشگاههاي آزاد اسلامي كشور. با كتاب شب واقعه 1379

دريافت پنج جايزه برتر نويسندگي و كارگرداني از جشنواره هاي تئاتر استان فارس، مركزي و اردبيل 1375-1371

دريافت هيجده جايزه نخست نمايشنامه نويسي از جشنواره هاي تئاتر دانشگاهها و استانهاي كشور 1372 تا 1383

داور مجلات معتبر: 1-بين المللي خارجي(مجله بين المللي زبان و ادبيات) 2- داخلي: الف) علمي پژوهشي، ب)مجلهISC  متعلق به دانشگاه تهران و دانشگاه هاي جهان اسلام (وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ايران).


نويسنده هفت عنوان كتاب :

1- كتاب كميجان انتشارات طهوري ( آيينهاي نمايشي بومي مردم كميجان ايران) 1391

2-كتاب  باران و بوران  انتشارات سلمان فارسي(مجموعه نمايش نامهاي طنز رزمندگان كازرون درجبهه)1390

] چاپ دوم و سوم باران و بوران: دي و بهمن 1390[

 

3- كتاب درخت گيان  انتشارات ناييري ( آيين هاي نمايشي بومي قوم ارمن) 1388 

4- كتاب شور شيرين  انتشارات نويسنده  (نمايشنامه اي دفاع مقدسي) 1382

5- كتاب جريره  انتشارات نويسنده (نمايشنامه اي تاريخي)  1382                             

6- كتاب خاك خنده ريز انتشارات كنگره سرداران و چهارده هزار شهيد فارس(كمدي در جبهه) 1381 ] چاپ دوم كتاب خاك خنده ريز-  تير 1391- شيراز. كنگره سرداران فارس[           

7- كتاب شب واقعه انتشارات اميركبير (مجموعه نمايشنامه دفاع مقدس و عاشورايي) 1379 ] چاپ دوم مجموعه نمايشنامه شب واقعه: شهريور 1391[


 پژوهش هاي انجام شده :

مجري طرح پژوهشي(بين المللي)بررسي تحليلي وخاستگاه شناسي آيين هاي نمايشي آب پاشان ايراني- 1392

مجري طرح پژوهشي (بين المللي) " بررسي تحليلي و ريشه شناختي سنگ نگاره  تاق بستان كرمانشاه ايران از منظر جهانگردي، انسانشناختي و انيميشن1392

مجري طرح پژوهشي ريخت نگاري آيين هاي بومي سنتي مردم شهرستان اراك   1388

مجري طرح پژوهشي (بين المللي)ريخت نگاري آيين هاي نمايشي بومي قوم ارمن   1387

مجري طرح پژوهشي بررسي جنبه هاي فولكلور در ميراث فرهنگي فارس  1387

مجري طرح پژوهشي بررسي پنجاه سال نمايشنامه هايدست نويس بوميان استان لرستان   1386

مجري طرح پژوهشي ريخت نگاري آيين نمايشي عاشورايي خَرّرِه، در فرهنگ قوم لر   1385

مجري طرح پژوهشي بررسي آيين هاي نمايشي مردم كميجان ايران   1383

مجري طرح پژوهشي (بين المللي)نقش فرهنگي مردم كازرون درمقابل تهاجم انگليس به شيراز و كازرون  1375


 مقالات چاپ شده در علمي پژوهشي، بين المللي،  ISI و ISC:

- مقاله" بررسي 50 نمايشنامه دست نويس بوميان استان لرستان ايران در مجله آمريكايي تحقيقات علميISI.. جولاي 2012. شماره 70

- مقاله " بررسي جنبه هاي نمايشي در آيينها و رسم هاي مردم كميجان ايران، مجله نامه هنرهاي نمايشي و موسيقي. دانشگاه هنر تهران. شماره 3. 1390. رويه 17-5

- مقاله " نقش فرهنگي و جايگاه اجتماعي زنان كميجان" مجله بين المللي علم و فرهنگ هند. ISIآوريل 2012

- مقاله" بررسي تحليلي و ريشه شناختي آيين نمايشي بومي وارداوار( آب پاشان) در فرهنگ عامه قوم ارمن(1390) مجله ISC دانشگاههاي جهان اسلام و علمي پژوهشي وزارت علوم ايران.1390

- مقاله" ريشه شناختي آيين نمايشي  سياه سرفه ايراني " فصلنامه تئاتر ايران. پاييز 1390

- مقاله " بررسي تحليلي و ريشه شناختي آيين هاي نمايشي آب پاشان انسان بر انسان و انسان بر طبيعت "(2010) مجله جامعه شناسي. آفريقا. نيجريه.

- مقاله " ريخت نگاري آيينهاي نمايشي مردم كميجان با نگرشي ويژه بر كهن الگوي بلاگرداني" (1389).مجله علمي پژوهشي تحقيقات فرهنگي وزارت علوم ايران. تهران. شماره رويه 122- 105

- مقاله"مطالعاتي تحليلي بر يكي از آيينهاي نمايشي مردم كميجان ايران با تكيه بر فرضيه هاي مردمنگاري و ساختار دراماتيك ارسطويي"(2010).مجله بين المللي خارجي مقالات و تحقيقات علميSRE.آفريقا.رويه 612-606

- مقاله " آيين نمايشي قرباني ايراني در هنگام سياه سرفه" (2009 )مجله بين المللي خارجي مطالعات نمايشي– هند: دوره 3. شماره 1. رويه 102-94

- مقاله" نقش نمادين گاو و انسان در تنديس هاي پارسه" (2006). مجله مطالعات شرقي- ايروان. رويه  53-48

- مقاله"فولكلور،گردآوري،نگهداري و نقش پوياي آن در زندگي"(1387)مجله بين المللي نافه تهران:رويه60-58

- مقاله" ريخت نگاري آيينهاي نمايشي اقوام ايراني با تكيه بر خاك مقدس"  ( 2006). مجله ملي مطالعات شرقي- ايروان. رويه 102-99

- مقاله" ده طرح نمايشي از قصه حضرت يوسف"(1379). فصلنامه تخصصي تئاتر ديني. مشهد: رويه13-5

موضوعات