پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

شخصيت ها / سایر / علی نقی بهروزی / متن / زندگينامه / خلاصه‌اي از زندگي‌نامه
خلاصه : علي نقي بهروزي در سال 1281 ، در كازرون به دنيا آمد. در بوشهر به فراگيري ادبيات و فراگيري ادبيات و زبان انگليسي پرداخت. او همچنين توانست گواهينامه زبان انگليسي را از دانشگاه كمبريج اخذ نمايد. بهروزي به سال 1302 به بحرين رفت و به آموزگاري در مدرسه اتحاديه ايرانيان اشتغال ورزيد. وي با آنكه در سال 1337 بازنشسته گرديد ، اما همچنان تدريس در دبيرستان را ادامه داد. بهروزي علاوه بر معلمي ، سالها در سمت هاي نظامت و مديريت در بوشهر و شيراز اشتغال داشت. او از سال 1350 تا 1358 سمت سرپرستي كتابخانه حافظيه را به عهده داشت. و از تير 1358 به سرپرستي كتابخانه حضرت احمد بن موسي شاهچراغ شيراز منصوب شد. علي نقي بهروزي در سال 1305 با روزنامه « تخت جمشيد » همكاري كرد و بعد به عضويت در هئيت تحريريه روزنامه هاي « عصر آزادي » ، « پيغام‌» ، « پارس » و « بهار ايران » در آمد. در عين حال مقالاتي در مجلات گل هاي رنگارنگ ، ارمغان ، يادگار و يغما انتشار داد. او در سال 1325 امتياز روزنامه « دستاويز » را گرفت و چند شماره در شيراز منتشر كرد. وي همچنين عضو « انجمن قلم » و عضو مشورتي روزنامه « اطلاعات » در استان فارس بود و به عنوان شاعر در « انجمن ادبي فارس » حضور مي يافت. علي نقي بهروزي سرانجام در 14 فروردين 1362 در شيراز زندگي را بدرود گفت
 
گروه : علوم انسانی
 
رشته : زبان و ادبيات انگليسي
 
والدين و انساب : علي نقي بهروزي متخلص به «بهروزي» ، فرزند علي نقي در كازرون متولد شد.
 
تحصيلات رسمي و حرفه اي : علي نقي بهروزي ابتدا در بوشهر به فراگيري ادبيات و سپس فراگيري زبان و ادبيات انگليسي پرداخت. او همچنين توانست گواهينامه زبان انگليسي را از دانشگاه كمبريج اخذ نمايد.
 
زمان و علت فوت : علي نقي بهروزي در 14 فروردين 1362 در شيراز زندگي را بدرود گفت و در دارالرحمه شيراز به خاك سپرده شد.
 
مشاغل و سمتهاي مورد تصدي : علي نقي بهروزي علاوه بر معلمي ، سالها در سمت هاي مختلف اداري شهرهاي بوشهر و شيراز اشتغال داشت. او از سال 1350 تا 1358 سمت سرپرستي كتابخانه حافظيه را به عهده گرفت و از تير 1358 به سرپرستي كتابخانه حضرت احمد بن موسي شاهچراغ شيراز منصوب شد.
 
فعاليتهاي آموزشي : علي نقي بهروزي در سال 1302 به بحرين رفت و در مدرسه اتحاديه ايرانيان به امر تدريس اشتغال ورزيد. وي با آنكه در سال 1337 بازنشسته شد، اما همچنان معلمي در دبيرستان را ادامه داد.
 
مراکزي که از بانيان آن به شمار مي آيد : علي نقي بهروزي ضمن حضور در عرصه هاي مختلف فرهنگي، خود از بنيانگذران «كانون دانش پارس» بود و تا روزهاي آخر عمر در جلسات آن شركت مي كرد.
 
ساير فعاليتها و برنامه هاي روزمره : علي نقي بهروزي در سال 1305 با روزنامه « تخت جمشيد » همكاري كرد و بعد به عضويت در هئيت تحريريه روزنامه هاي « عصر آزادي » ، « پيغام‌» ، « پارس » و « بهار ايران » در آمد. در عين حال مقالاتي در مجلات گل هاي رنگارنگ ، ارمغان ، يادگار و يغما انتشار داد. او در سال 1325 امتياز روزنامه « دستاويز » را گرفت و چند شماره از آن را در شيراز منتشر كرد. وي همچنين عضو « انجمن قلم » و عضو مشورتي روزنامه « اطلاعات » در استان فارس بود و به عنوان شاعر در « انجمن ادبي فارس » حضور مي يافت.منبع : 

    گلزار مشاهير ، زندگي نامه در گذشتگان مشاهير ايران76-1358 ، گردآورندگان: سعيد نوري نشاط ، مريم آقا شيخ محمد ، تهران: انجمن آثار و مفاخر فرهنگي ، ص 119
 
 
[بازگشت]