پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

به‌روز شده در: ۲۴ تير ۱۳۹۹ - ۱۵:۲۰
کد خبر: ۱۸۰۸۵
تعداد نظرات: ۶ نظر
تاریخ انتشار: ۰۵ تير ۱۳۹۸ - ۱۰:۳۴

انتخابِ هوشمندانه ی خطيبِ جمعه ها، درخواستِ مُتديِنان، نمازگذاران، عالِمان و عمومِ كازروني ها

عروجِ آسمانيِ خطيب جمعه هاي كازرون، آن هم در یکی از حساس ترين شرايطِ ساليانِ گذشته ي شهرستان و در حالي كه بخشي از معضلات، مشكلات و‌ ناهمسویی ها همچنان لاینحل باقی مانده، فضايي از دِل نگرانی و هوایی توأم با گَرد و غبارِ سیاسی، فرهنگی و اجتماعی را بین ساکنان، نخبگان و عموم کازرونیان به وجود آورده و طبیعی است چنین اوضاع و احوالی نه تنها هوشیاریِ بیش از پیشِ مأمورین امنیتی، انتظامی و سیاسی را طلب می کند، بلکه لزومِ هم سوییِ، هم فکری، هم بینی، هم گویی، هم صِدایی و هم نواییِ مسئولان، روحانیان، خادمان، مدیران و عمومِ مردمان را گوشزد می نماید. در همین رابطه و جهتِ روشن تر شدنِ وضعیتِ پیشِ رو، مطالبی موردِ اشاره قرار می گیرند.

یکم)- واقعیت آن است که کازرون، از قدیم الایام، یکی از سیاسی ترین، هوشیار ترین، ولایت مدارترین و در عین حال اما متعصب ترین مردمِ تمدُن سویِ ایران زمین را در خود جای داده؛ به گونه ای که همین اوصاف و خصوصیات، در مقاطعِ مختلفِ تاریخی موجبِ بُروزِ تحولات، شکست ها و پیروزی های قوای دولتی، متجاوزان خارجی و یا مخالفانِ اعتقادیِ داخلی گردیده و‌ درست به همین علت هاست که تبدیل و تعویضِ مدیران، تعیین و فعالیتِ مسئولان و یا تغییر و ترسیمِ نقشه های جدیدِ جغرافیایی، بلافاصله با عکس العمل های عمومی مواجه می شوند و بدیهی است که در هرگونه تصمیم گیری ها و اقدامات، بایستی این تَعَصُبات منطقه ای و جنبه های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی و عمومی، مدِّ نظر قرار گیرند.

دوم)- جایگاهِ امامانِ جمعه در مناطق مختلف کشور، با توجه به ايفاي نقشِ واسط و  اتصالِ اعتقادیِ مردم با ولایت و نظامِ اسلامي توسط آنان، همواره يكي از تأثير گذارترين مناصبِ درون حاكميتي بوده و‌ علی رغم تمامِ تَنَفُّر پراکنیِ بوق های وابسته به کانون های ضد دینی و مخالفانِ حکومتِ مهدوی، اما اعتماد همه گانی و اعتقادِ بُنیانی به این رابطینِ روحانی، نه تنها کم تر نشده بلکه افزون تر نیز گردیده است.

سوم)- طی چهل سال گذشته، سه نفر از روحانیانِ بومیِ شهرستان کازرون، ضمن دریافتِ حکمِ امامتِ جمعه از طرفِ شخصِ حضرت امام ره و یا شورای محترمِ سیاست گذاریِ ائمه جمعه، موفق به پوشیدنِ این ردایِ اعتقادی، اجتماعی، فرهنگی و اسلامی گردیده که علی رغم فراز و نشیب های متعددی که طی این مدت به وجود آمده اما آنان نهایتا، موفق به کسب نمره ی قبولی در برقراری ارتباط تنگاتنگ با اقشار مختلف، ایفای نقشِ پدری در برخورد با جناح های سیاسی و همچنین دفاعِ شُجاعانه از اهداف نظام، حقوقِ محرومین و ولیِّ نعمت های مسئولین گردیده و سابقه ی فراموش نشدنی از خود و اقداماتشان را بر جای گذاشتند.

چهارم)- علی رغمِ پیش تازیِ کازرونی ها در دفاع از مرزهای عقیدتی، فرهنگی و‌ کشوری و خوش نامیِ شان در تعامُلِ مسالمت آمیز با اقوام، اندیشه ها و دیگر مجموعه ها، اما طی چند سالِ گذشته به علل مختلفی از جمله بی تدبیرهای امنیتی، اِهمال کاری های فرهنگی، غفلت های مذهبی و پاس کاری های اجرایی، اتفاقاتِ ناهمگون با تاریخ و تمدنِ ریشه دارِ این منطقه، در شهرستان به وقوع پیوسته که اتفاقاتِ ناگُوارِ رمضانِ سال های ۹۷ و ۹۸ و شهادتِ غریبانه ی امامِ جمعه ی موفق و پُر تلاشِ کازرون، مهم ترین وقایعِ این ایام را رقم زده است.

پنجم)- فعالیت، اقدامات، همراهی، رفت و آمد و نشست و برخاست های دائمی و ۱۲ ساله یِ خطیبِ شهیدِ جمعه های کازرون در راستای اهداف عمومی، حضور در صحنه، دفاع از منافعِ جَمعی، ایستادگی در مقابلِ زیاده خواهی ها، مقابله با هَتّاکانِ سیاسی و نفوذی های داخلی و بالاخره شهادتِ مظلومانه توسط دست پروردِگانِ تفکراتِ ضد دینی و میهنی، جُملِگی موجبِ بی سابقه ترین تشییع و وداعِ مردمی از یک امام جمعه و شخصیتِ روحانی در جنوب کشور گردیده و همین امر نیز به نوعی وظیفه ی حوزه های علمی در تعاملِ سازنده با مردم و شورای سیاست گذاری در شناسایی و تعیین امام جمعه ی بومی و ادامه دهنده ی مسیرِ فکری و عَمَلیِ شهید خرسند را،  سخت تر نموده است.

ششم)- منصبِ امامتِ جمعه و جماعات و شیوه ی انتخاب خطیبانِ و امامانِ آن، همانندِ دیگر مناصبِ فقاهت و مرجعیت، از قرن ها قبل به شیوه ای سُنَتی و به دور از مَنیَّت ها، نَفسانیات، خودبرتر پنداری ها و خودعَرضه های انتخاباتی و صرفا بر اساسِ تقوا طلبی، تکلیف گرایی، خدا محوری و خدمت گزاری صورت می گرفته و‌ همین امر بوده که روابطِ امام و مأموم را در حدِّ ارتباط طالِب و مطلوب و عاشق و معشوق، ارتقا بخشیده است، بر همین اساس ورودِ افرادی معلوم الحال به این صحنه ی اعتقادی، آن هم با استفاده از شیوه های انتخاباتی و تبلیغِ خصوصیات داشته و نداشته ی خود در فضای مجازی و مجالسِ مَحفلی، نه تنها بر خِلافِ مَشْيِ عُلَماي دين و رفتارِ مؤمنين بوده و تقویتِ پایه های اعتقادیِ جامعه را موجِب نخواهد شد، بلکه اُفتِ این جایگاه و فاصله گیری متدینین و معتقدین از چنین افرادی را نیز به دنبال خواهد داشت .

هفتم)- حوزه ی علمیه ی کازرون به عنوان یکی از قدیمی ترین، ریشه دارترین، با افتخارترین و عالم پرورترین مراکز دینی در جنوب کشور، تا به حال مسئولیتِ تربیت و عَرضِه ی صدها طالبِ علم و روحانیِ فاضل و استاد حوزه و‌ دانشگاه را بر عُهده داشته و بر همین اساس است که همه ی امامان جمعه ی اصلی و مُوَقتِ شهر و اکثریت بخش های تابعه از تعلیم یافته گانِ بومی و فارغ التحصیلانِ شهرستانیِ آن محسوب شده و انتظار می رود ضمنِ گُزینشِ امامِ جمعه ی جدید از همین مجموعه ی غَنی، همچنین طی سال های آینده مجتهدانِ جوان و مراجعِ معظمِ تقلیدی از بین فرهیخته گانِ این مرکز، واردِ خدمت گذاری به عالَمِ تشیع شوند.

 

سخنِ پایانی؛

با توجه به مواردِ پیش گفته و از طرفی فضای خالیِ ناشی از شهادتِ امامتِ جمعه ی مرکزِ شهرستان و حساسیت های سیاسی، منطقه ای، فرهنگی، امنیتی، جغرافیایی و مردمیِ موجود در کازرون، شایسته است مسئولین مربوطه در شورای محترمِ سیاست گذاری ائمه ی جمعه، ضمن دِقَّت و سرعت در انتخاب امام جمعه ی جدید، عنایت داشته باشند که اصلِ بومی گُزینیِ خطیبِ جمعه در کنارِ شاخصه هایی همچون عامل بودن به علم، بهره مندی از فنِّ خطابه، برخورداری از تحلیل سیاسیِ داخلی و‌ بین المللی، داشتنِ سوابقِ علمی، مدیریتی و فرهنگی، آشنایی با مُعضلات و مشکلات و راه حلِّ آن ها، اِشراف بر نِحله های فکری و اعتقادی، دارا بودن شخصیتِ شناخته شده در سطوحِ ملی و استانی و از همه مهم تر، ولایت مداری و عَمَل به توصیه ها، رهنمودها و اوامر و نَواهیِ ولیِّ امر و..، از اصلی ترین مواردی است که بایستی در شرایطِ فعلی برای مَنصَبِ جمعه کازرون، مدِّ نظر قرار داشته باشند.


نویسنده: امان اله دهقان فرد
مطالب مرتبط :
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۰
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۶
فكري
|
Iran, Islamic Republic of
|
۲۲:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
0
0
زيباترين متن در باره امام جمعه كه تا حالا ديده ام. از دكتر دهقان فرد تشكر
جوکار
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۹:۱۶ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
0
0
خدا کنه مسیولین حواسشون را جمع کنن تا دشمن از فضای خالی نبودن امام جمعه سو استفاده نکنه و اوضاع آرام شهر را به هم نریزه
فرزاد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۳:۴۴ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۶
0
0
درود بر دهقانفردبزرگ،ان شاءالله که هم امام جمعه در شآن شهرستان کازرون و هم نماینده قوی به زودی نصیب ملت کازرون شود.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۱۶:۲۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۷
0
0
حالا خو چن نفرن تو کازرون وادشتن براشون تومار امضا کردن، اینام می خوان امام جمعه بشن، یکی دیگه هم خودش از چن ماه قبل می گه مو می خوام امام جمعه بشم، ای دیگه کجوی دلم بهلم
محمد
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۰۵ - ۱۳۹۸/۰۴/۰۸
0
0
باسلام.
امیدوارم که همه مردم و مسئولان در شهرستان با تمکین ازقانون و جلوگیری اززیاده خواهی واجحاف درحق سایرین هم مردم مرکز شهرستان هم سایربخشها به حق قانونی خویش برسند وکسانی که در پی برهم زدن آرامش وامنیت هستند به شدت ازسوی دستگاههای امنیتی و مراجع قضایی شناسایی شده واجازه عمل غیرقانونی به هیچ شخصی ندهند.باآرزوی سرافرازی برای مردم کازرون و مردم بخشهای اطراف.
ناشناس
|
Iran, Islamic Republic of
|
۰۸:۳۳ - ۱۳۹۸/۰۴/۱۱
0
0
امیدوارم امام جمعه ای منصوب شود که برخی آقایان ظاهر الصلاح که با کارنامه نامناسب مسئولیت گرفته اند دیگر نتوانند یار غار شوند
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مخاطبین محترم؛
۱) کازرون نما، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
۲) طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
۳) چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود، وضعیت انتشار نظر به اطلاع شما خواهد رسید.
۵) اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.
مشاركت
آب و هوا و اوقات شرعی کازرون
آب و هوای کازرون  
آخرين بروز رساني:۱۳۹۹/۰۴/۲۵
وضعيت:آفتابي
سرعت باد:۷ km/h
رطوبت:۲۰%
۲۷°
كمينه: ۲۶°   بیشینه: ۴۱°
فردا
وضعيت:آفتابي
كمينه:۲۷°
بیشینه:۲۷°
کازرون
۱۳۹۹/۰۴/۲۵
اذان صبح
۰۴:۴۰:۳۳
طلوع افتاب
۰۶:۱۳:۳۸
اذان ظهر
۱۳:۰۹:۵۷
غروب آفتاب
۲۰:۰۴:۴۹
اذان مغرب
۲۰:۲۲:۳۷
تازه‌هاي سايت
پربازدید ها