پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

به‌روز شده در: ۰۱ مرداد ۱۳۹۸ - ۰۹:۵۹
کد خبر: ۱۸۰۳۵
تاریخ انتشار: ۲۵ ارديبهشت ۱۳۹۸ - ۱۴:۵۷

"قُشُون كَشي به مراسم مُرده ها، واسطه گري براي حلِّ پرونده ها، ترفندهاي جديدِ بعضی از كانديداها"

 

قسمتِ هشتم از سلسله یادداشت های "بررسیِ عواملِ تاثیر گذار بر انتخابات های کازرون، راه های «شناختِ» کاندیداها و «تفکیکِ» شعاری ها از شعوری ها!"

پيروزي انقلاب اسلامي در كشور پهناور ايران، نويدبخشِ به كارگيريِ مديراني صادق، نمايندگاني امين، تَشَكُلاتي خدمت گزار و اداراتي مردمي در نقاط مختلف كشور گرديد و البته هم كه اكثريتِ نسلِ اوليه ي انقلابيون نيز، برخوردار از اخلاقياتِ حسنه، رفتارهاي خالص و به دور از ريا و تزوير بوده و همين امر موجب حماسه آفريني هاي رزمندگان در مقابلِ امواجِ سهمگينِ تهاجم هاي بيروني و داخلي گرديد و دشمن را تا امروز از رسيدن به اَميال و آرزوهاي خود نااميد نموده است. در عين حال خودفريبي است اگر وجود و حضور عده اي رياكار، سوء استفاده چي، نفوذي، غير انقلابي و خيانت كار به نظام و مردم را در قسمت هايي از دستگاه هاي حاكميتي، عمومي و بهره مند از امكانات مادي و معنويِ نظامِ اسلامي انكار نماييم. در همين رابطه گفتني هايي است كه:

 

اول)- مجلس شوراي اسلامي به عنوان يكي از اركانِ مهمِ حاكميتي ايران، همواره موردِ اهتمامِ رهبرانِ کشور بوده و به تعبير بنيانگذار انقلاب قرار شد كه "در رأس نظام" واقع شود و درست به همين علت بود كه از طرفي تشكيلاتِ "شوراي محترمِ نگهبان"، جهت نظارت بر امر قانون گذاري و تعيينِ صلاحيتِ كانديداها تاسيس و از سوي ديگر بارها بر لزومِ دِقّت در گزينشِ نمايندگانِ پاك دامن، با بصيرت، كاردان، غير وابسته به مراكز قدرت و ثروت و مُتَصِف به اخلاقِ اسلامي و... تأكيد گرديده است.

دوم)- قانونِ اساسي جمهوري اسلامي ايران، مجلسِ شوراي "مليِ" سابق را به مجلسِ شوراي "اسلامي" تغيير نام داد و مقرر نمود كه تمامي قوانين و مصوباتِ اين نهادِ كشوري، منطبق با امورِ شرع مقدس اسلام صورت گرفته و در اين صورت طبيعي است "نمايندگاني" هم كه قرار است در اين مجموعه به ايفاي وظيفه بپردازند، نيز بايستي داراي حداقل هايي از آشنايي به امور اسلامي، معتقد به حلال و حرام هاي الهي، رعايتِ حق الله و حق الناس، دوري از روش هاي خلاف براي رأي آوري، اعتقاد به مبانيِ ديني و انقلابي و... بوده باشند.

 

سوم)- طي سال هاي گذشته، عده اي از كانديداهاي ناشناخته براي اقشارِ مختلفِ مردم، و بعضا حتي شناخته شده و معروف!، به جاي حضور در مراكز دانشگاهي و حوزوي و پاسخ گويي به پرسش هاي نسلِ جوان و تحصيل كرده و تشريحِ طرح ها، ايده ها، انديشه ها و برنامه هاي خود براي مجموعه هاي "زندِگان"، متاسفانه اما با راه اندازي كارواني از خودروهاي گران قيمت و همراهیِ افرادِ شيك پوش، با كلاس!، وعده داده شده و صاحب نفوذ و...، مراسم هاي ختمِ "مُردِگان" و "اموات"[رحمة الله علیهم] را موردِ تاخت و تاز قرار داده و‌ نه تنها ارواح پاک و مُطهرِ آن مرحومين را در خانه هاي ابدي ناراحت و مُؤَذَب مي نمايند، بلكه خانواده هاي داغ ديده و باز ماندِگانِ آن عزيزان سفر كرده را هم با مشکلات و دردِسرهای متعددی مواجه می سازند. روشِ ناصحیح و نامعقولی که علاوه بر شهرستانِ بزرگِ کازرون، حتی یادواره ها و بخشی از مراسم های رسمیِ استان و دیگر نقاط کشور نیز از این قشون کِشی ها در امان نمانده اند.

 

چهارم)- برگزاریِ مراسمِ یابود برای درگذشتِگان، در صورتی که با تلاوتِ کلام الله، موعظه ی شرکت کنندِگان، قرائت فاتحه، ذکرِ مصیبت و پندآموزی مردم از بی اعتبار بودنِ دنیا و... همراه باشد، البته که اقدامی پسندیده بوده و‌ موردِ تاییدِ شرعِ مقدس نیز قرار خواهد گرفت. در عین حال اما اگر قرار باشد مداحان و مجریانِ محترمِ این مراسم ها [با تبانی های قبلیِ بعضی کاندیداها و یا فشارهای وارده توسط هواداران آنان و‌ یا هم توصیه ی صاحبان عزا] جَوِ غالبِ این جلسات را به خوش آمد گویی های مُتداولِ هنگامِ ورود و بعد از خروجِ کاندیداها و هیات های همراه و یا پیام هایِ تسلیتِ ظاهرنمایانه و ریاکارانه ی آنان اختصاص دهند، نه تنها هیچ فایده ای برای برگزار کنندگان در پی نخواهد داشت، بلکه از این‌ جهت که اتلافِ وقتِ شرکت کنندگان و... را در پی خواهد داشت، قطعا موجبات گناه را نیز فراهم خواهد ساخت.

 

پنجم‌‌)- یکی دیگر از روش های خلافِ قانون و شرعی که گفته می شود! بعضا توسط تعدادِ محدودی از کاندیداها، در بعضی حوزه های انتخاباتی، مرسوم گردیده، "واسطه گریِ" مشروطِ آنان برای حلّ و فصل پرونده های محکومین به اعدام و زندان، بخشودگیِ جریمه های متخلفین مالی و... بوده که متاسفانه نه تنها موجب می شود بازارِ دلالی های چنین موضوعاتی در ایامِ منتهیِ به انتخابات گرم تر شود! بلکه کاندیداهایی که مخالفِ اقداماتِ این چنینی باشند نیز به نداشتنِ نفوذ در حکومت و یا ناتوانی در حلِ مشکلات! متهم گردند. گرچه آرزو می کنیم که هیچ محکومِ به اعدام یا زندانی در نقاط مختلفِ کشور وجود نداشته  و خداوند نیز زمینه ی آزادیِ همه محبوسین و پایانِ مشکلاتِ مختلفِ آحاد جامعه را فراهم ‌آورد، در عین حال اما حواسمان باشد آنانی که با استفاده از این ترفند می خواهند آرای بیش تری جمع آوری و‌ واردِ مرکزِ قانون گذاری شوند، در صورتِ رأی آوری نیز صحن مجلس را به "بُنگاهِ مُعاملاتی" تبدیل و مشکلاتِ دامنه داری را برای نظام، انقلاب، کشور و شهرستان به وجود خواهند آورد.

 

ششم)- علی رغم تلاش های مسئولین محترم نظارتی و اجرایی و زحماتِ تیم‌های بررسی و تحقیقاتی اما انکار نمی توان کرد به دلیلِ ضعفِ قوانینِ انتخاباتی و فُقدانِ زیر ساخت های لازم برای آشنایی مردم با کاندیداها، بعضا شاهدِ فعالیت های عوام فریبانه و خارج از چارچوبِ شرع و اخلاق توسط تعدادی از افراد برای جمع آوریِ آرای بیش تر و‌ حضور در مجلس [از هر طریقِ ممکن] بوده ایم؛ در این میان "مردم"، به عنوانِ صاحبانِ اصلیِ انتخابات، بایستی ضمن استفاده از اصلِ بصیرت و بررسی سوابقِ کاری، اخلاقی، انقلابی، سیاسی، شخصیتی و مدیریتی، از بینِ کاندیداهایی که با "حَدِّاقلِ" شرایط، موردِ تأییدِ صلاحیت واقع شده اند، کسانی را به وکالت برگزینند که از "حداکثرِ" امتیازات برخوردار باشند.

 

هفتم)- به یاد داشته باشیم که رأی آور بودنی که با استفاده از ترفندهای عوام فریبانه ای [مانندِ بهره برداری از مراسمِ ختمِ اموات و...]، صورت گیرد، دلیلی بر صالح تر و کارآمدتر بودنِ این کاندیداها نخواهد بود؛ بلکه ای بسا رأیِ بالاترِ این چنینی، نشانه ای از تخلفاتِ افزون تر توسط آنان و اطرافیانشان خواهد بود. پس، مِلاکِ اصلی در انتخاباتِ هم طِراز با حاکمیتِ اسلامی، همانا "شایسته گُزینی" بر اساس شاخص های دینی، انقلابی، مردمی، ولایت مداری و پاک دستی خواهد بود .

 

... و در انتها: جنابِ دیپلمات!، دکترِ عزیز، مهندسِ بزرگوار، مدیر کلِ اداره، سرهنگِ باسابقه، پزِشکِ ماهر، قاضیِ عدالت جو، کارشناسِ شورایِ شهر و سایرِ کاندیداهای پُر مُدعا!، این مرحومِ مغفوری که شما حَضَرات برای تشییع جنازه و مراسم های ختم، هفته، چهِلُم و سالگردش به همراهِ هیأت های اتو کشیده تان صف بسته اید و ریاکارانه عرضِ تسلیت می گویید، در همان جاده هایی تصادف کرده اند که شما سروران می دانستید امنیتِ کافی ندارند اما سال ها بی تفاوت از کنارش گذشتید و اقدامی برای ترمیمش نفرمودید. بیمارستانی که آن مرحومِ جَنَت مکان در آن به دیارِ باقی شِتافت، همان مرکزِ درمانیِ بی بهره از امکاناتِ تخصصی است که نامزدهای قبلی قول داده بودند تکمیلش می کنند ولی وقتی لباسِ نمایندگی را به تن کردند بودجه هایش را به صورت غیرِ قانونی برای تأسیسِ پروژه های دیگر در زادگاه های خود هزینه نمودند و... . بنابراین یادتان باشد که اگر دَمی مسیحایی موجبِ زنده شدنِ این زنده یادانِ محترم گردد، اولین کسانی که یقه شان چسپیده! و مورد اعتراض قرار خواهند گرفت، شخصِ شما مُدعیان خواهید بود؛ پس اگر برای زمانِ زنده بودنشان خدمتی نکردید، لطفا ارواحشان در برزخ را نیازارید و... .

ان شااله ادامه دارد...


نویسنده: امان اله دهقان فرد
مطالب مرتبط :
نظر شما
نام:
ایمیل:
* نظر:
مخاطبین محترم؛
۱) کازرون نما، معتقد به آزادی بیان و لزوم نظارت مردم بر عملکرد مسئولان است؛ لذا انتشار حداکثری نظرات کاربران روش ماست. پیشاپیش از تحمل مسئولان امر تشکر می کنیم.
۲) طبیعی است، نظراتي كه در نگارش آنها، موازین قانونی، شرعی و اخلاقی رعایت نشده باشد، یا به اختلاف افكني‌هاي‌ قومي پرداخته شده باشد منتشر نخواهد شد. خواهشمندیم در هنگام نام بردن از اشخاص به موازین حقوقی و شرعی آن توجه داشته باشید.
۳) چنانچه با نظری برخورد کردید که در انتشار آن دقت کافی به عمل نیامده، ما را مطلع کنید.
۴) در صورت وارد کردن ایمیل خود، وضعیت انتشار نظر به اطلاع شما خواهد رسید.
۵) اگر قصد پاسخ گویی به نظر کاربری را دارید در بالای کادر مخصوص همان نظر، بر روی کلمه پاسخ کلیک کنید.
مشاركت
آب و هوا و اوقات شرعی کازرون
آب و هوای کازرون  
آخرين بروز رساني:۱۳۹۸/۰۵/۰۱
وضعيت:نيمه ابري
سرعت باد:۱۱ km/h
رطوبت:۱۳%
۴۰°
كمينه: ۲۹°   بیشینه: ۴۱°
فردا
وضعيت:آفتابي
كمينه:۲۸°
بیشینه:۲۸°
کازرون
۱۳۹۸/۰۵/۰۱
اذان صبح
۰۴:۴۶:۰۴
طلوع افتاب
۰۶:۱۷:۳۳
اذان ظهر
۱۳:۱۰:۲۴
غروب آفتاب
۲۰:۰۱:۴۴
اذان مغرب
۲۰:۱۹:۱۷