پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: هفته نامه سلمان
موقعيت جغرافيايي: خیابان قدمگاه بالاتر از سپاه پاسداران روبروی بانک ملی
توضيحات:
مدیر مسوول : منصور صالح پور
سردبیر : محمد کاظم دهقانیان فرد
اولین نشریه شهرستان کازرون
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]