پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: بیشاپور - برج های حصار دفاعی
قدمت: دوره ساسانيان
موقعيت جغرافيايي: بخش مركزي، روستاي شاپور، شهر تاريخي بيشاپور
توضيحات:
در دوره ساسانی با ایجاد برج و بارو در این بخش از شهر و در واقع از ارگ شاهی که مهمترین بخش شهر بوده محافظت می کرده اند .
بررسی این برج و بارو ها نشان دهنده ی این موضوع است که گرچه در بدو شهر سازی حصار دارای برج های سراسری بوده است ولی در دوره های استقراری بعدی شهر ، تغیرات کلی در حصار و برج های شهر پدید آمده است که مظاهر آن قطع بعضی از برج ها در آن زمان و در نتیجه بدست آوردن فاصله ای حدود 8 متر بین برج های مضاعف در جناحین دیوار بوده است . یقیناً این تغیرات در حصار حفاظتی به منظور ایجاد تیر کش های زیادتر و میدان دید بیشتر با تحولات اجتماعی و امنیت نظامی آن زمان که برای دفاع بهتر صورت گرفته توام بوده است.
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]