پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: دانشگاه پیام نور مرکز کازرون
جمعیت: 3400 دانشجو
نام مسئول: اسدالله عباسی
موقعيت جغرافيايي: کازرون، کیلومتر 5 جاده کازرون - بوشهر
توضيحات:
تعداد رشته ها: 23 کارشناسی
تعداد اساتید: 150 نفر
شماره تماس: 07212243400
نمابر: 07212244207
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]