پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: دانشگاه آزاد اسلامی
جمعیت: 8700 دانشجو
نام مسئول: دکتر سیاوش شریفی
موقعيت جغرافيايي: کازرون، کیلومتر 5 جاده کازرون - بوشهر
توضيحات:
تعدا رشته ها: 7 کاردانی، 34 کارشناسی، 11 کارشناسی ارشد، 2 دکتری
تعداد اساتید: 465 نفر
شماره تماس: 07212243930
نمابر: 07212230508
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]