پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: دانشگاه فرهنگیان
جمعیت: 100 دانشجو
نام مسئول: آذر داوودی
موقعيت جغرافيايي: کازرون، خیابان نهضت
توضيحات:
تعداد رشته ها: یک رشته کاردانی و 4 رشته کارشناسی
تعداد استاد: 24 نفر
شماره تماس: 07212231014
نمابر: 07212238083


متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]