پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: اسدآباد لته كوه
جمعیت: 21 نفر
تعداد خانوار: 6 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش جره و بالاده، دهستان دادين
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]