پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: اولاد چلكو
جمعیت: 96 نفر
تعداد خانوار: 18 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش جره و بالاده، دهستان دادين
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]