پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: امام‌زاده سيدمحمدحسين
جمعیت: 141 نفر
تعداد خانوار: 27 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش جره و بالاده، دهستان جره
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]