پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: الياس آباد
جمعیت: 409 نفر
تعداد خانوار: 87 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش چنارشاهيجان، دهستان سمغان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]