پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: بناف
جمعیت: 795 نفر
تعداد خانوار: 179 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش كنارتخته و كمارج، دهستان كمارج
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]