پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: ابوالحيات
جمعیت: 805 نفر
تعداد خانوار: 176 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش كوهمره نودان، دهستان كوهمره
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]