پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: بورنجان
جمعیت: 407 نفر جمعيت
تعداد خانوار: 90 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش كوهمره نودان، دهستان دشت برم
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]