پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: بیشاپور - کاخ والرین
قدمت: دوره ساسانيان
موقعيت جغرافيايي: بخش مركزي، روستاي شاپور، شهر تاريخي بيشاپور
توضيحات:
در محوطه ارگ شاهی بقایای فرو ریخته بنایی با سنگ های چهار تراش و حجاری شده جالب توجهی وجود دارد که به نام کاخ والرین شهرت یافته است . نمای این بنا با سنگ های چهار تراش به ابعاد 75 در45 سانتیمتر ساخته شده ، این سنگ ها یکنواخت ، یک اندازه و دو جداره اند که توسط بسط های آهنی به هم متصل می شده اند.
سبک معماری این بنا ساسانی است و ورودی زیبا و چشمگیری راه ورود به این بنا را تعریف می کند . در قسمت هایی از این بنای با شکوه ساسانی نقش برجسته های متعدد و متنوعی بوده که تعدادی از این نقش برجسته ها در موزه بیشاپور موجود است . کاربری این بنا با توجه به کمبود منابع اطلاعاتی و عدم انجام یک حفاری هدفمند و سیستماتیک در این محوطه هنوز بطور دقیق مشخص نگردیده است ولی آنچه مسلم است با توجه به شکل پلان و نوع مصالح بکار رفته در این بنا می توان آن را جزء مهمی از مجموعه ارگ شاهی دانست .
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]