پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: بیشاپور - ستون های یادبود
قدمت: دوره ساسانيان
موقعيت جغرافيايي: بخش مركزي، روستاي شاپور، مركز شهر تاريخي بيشاپور
توضيحات:
این بنا تقریباً در مرکز شهر بیشاپور و تقاطع دو خیابان اصلی شهر واقع گردیده است. پروفسور گیرشمن این بنا را جایگاه نذورات نامید. وضع موجود بنا نمایانگر آنست که دارای اهمیت خاصی بوده و سند تاریخی شهر سازی بیشاپور بر روی یکی از دو ستون به خط پهلوی اشکانی و ساسانی حک شده است و تندیسی از شاهنشاه مقتدر ساسانی شاپور یکم بر پایه ایی که هم اکنون در جایگاه مشاهده می شود بوده است. متن نبشته بر روی ستون علاوه بر اینکه نمایشگر تاریخ شهرسازی بیشاپور می باشد نشان دهنده آنست که ناظر و مجری طرح شهرسازی بیشاپور شخصی بنام «اپسای» از اهالی حران و سوريایی بوده است و اقدامات اپسای مورد اقبال شاهنشاه ساسانی قرار گرفته و به او جوایز و خلعت هایی اعطا شده است
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]