پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: چشمه دادین
موقعيت جغرافيايي: بخش جره و بالاده، دهستان دادين، مسير جاده دادين به سرمشهد
توضيحات:
این چشمه در 50 کیلومتری جنوب شهر کازرون و در بخش جره و بالاده و در مسیر جاده دادین به سر مشهد ( 5 کیلومتر) و مسیر جاده شاهی روزگار باستان، دهستان دادین واقع گردیده است. چشمه مذکور دارای قابلیت های بسیار زیادی برای تبدیل شدن به یک منطقه گردشگری است و در حال حاضر سالانه پذیرایی تعداد زیادی گردشگران می باشد. این چشمه اصلی و تعداد زیادی چشمه کوچک تشکیل شده است.
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]