پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: بازار کازرون
قدمت: صفويه
موقعيت جغرافيايي: بخش مركزي، شهر كازرون، خيابان شهدا
توضيحات:
کازرون از زمانهای دور یکی از پررونق صنعتی بوده و به تبع رشد اقتصادی دارای بازاری به پانصد متر بوده است. معماری این بازار فرم معماری بازارهای ایرانی و متأثر از محیط شهر کازرون نیز بوده است. قدمت این بازار به دوره صفویه باز می گرددو متأسفانه بخش های مختلف این بازار امروزه کارکرد اصلی خود را از دست داده است
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]