پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: احمدآباد دريس
جمعیت: 391 نفر
تعداد خانوار: 90 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش مركزي، دهستان دريس
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]