پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: ابوعلي
جمعیت: 1627 نفر
تعداد خانوار: 299 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش مركزي، دهستان بليان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]