پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: بالاده
جمعیت: 3936 نفر
تعداد خانوار: 856 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش جره و بالاده
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]