پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: قائميه
جمعیت: 23734 نفر
تعداد خانوار: 5054 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش چنارشاهيجان
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]