پایگاه خبری کازرون نیوز | kazeroonnema.ir

نام: خشت
جمعیت: 10332 نفر
تعداد خانوار: 2257 خانوار
موقعيت جغرافيايي: بخش خشت
متن:
الحاقاتي موجود نمي باشد


عكس:
الحاقاتي موجود نمي باشد


صوت:
الحاقاتي موجود نمي باشد


فيلم:
الحاقاتي موجود نمي باشد
[بازگشت]